“Where fashion is designed to look great long after the seasonal trend is dead”

Privacybeleid

EMH Styling verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Voor toegang tot het gesloten deel van onze site is het echter noodzakelijk uw gegevens achter te laten, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Op het moment dat u deze gegevens achterlaat op onze site, gaat u automatisch akkoord met ons privacybeleid. Daarom verzoeken wij u onderstaande informatie aandachtig te lezen.

Privacybeleid

Wij streven ernaar ons productaanbod en onze diensten af te stemmen op uw specifieke behoeften. Hoe beter wij u kennen, hoe eenvoudiger dit wordt. Daarom vragen we af en toe om uw gegevens. EMH Styling hanteert een strikt privacybeleid bij het verzamelen van informatie via onze website conform de vernieuwde Nederlandse wetgeving op dit gebied. Onze website kan hyperlinks bevatten naar pagina’s die geen deel uitmaken van onze eigen website. EMH Styling is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze externe sites.

Wat doet EMH Styling met uw gegevens?

Uw gegevens worden gebruikt om u te identificeren en u toegang te geven tot het gesloten deel van onze website, om de informatie die wij op onze site aanbieden nog beter af te stemmen op uw specifieke wensen en om rechtstreeks contact met u te zoeken en te onderhouden. In voorkomend geval zal EMH Styling alleen die gegevens verwerken die voor dit doel noodzakelijk zijn. Wij zorgen ervoor dat voor elk type verwerking, of het nu gaat om de uitvoering van een marketingcampagne of om fraudebestrijding, alleen die gegevens worden verwerkt die juist, adequaat, relevant en niet buitensporig zijn. Voorts is, zoals gezegd, elke verwerking in overeenstemming met de wet en geschiedt op behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Opslag en gebruik van uw gegevens

EMH Styling gebruikt cookies om u te herkennen bij een bezoek aan de website van Halsduk by Esmee (EMH Styling). Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de klant worden gestuurd en op diens pc worden opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij cookies om gegevens over bezoeken aan onze website te verzamelen. Onze software is zo ingesteld dat de cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De informatie die u ons op deze manier ter beschikking stelt, wordt uitsluitend anoniem gebruikt.

Uw gegevens wijzigen

Tot slot willen wij u erop wijzen dat als u uw gegevens wilt laten wijzigen of als u niet door EMH Styling wilt worden benaderd met informatie over onze diensten en producten, u dit zelf online kunt wijzigen.

EMH Styling behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.